C C C C A+ A A- X

История

Миров съд

Институцията на мировите съдилища съществува до 1934 година, когато в на Наредбата-закон за устройство на съдилищата е предвидено, че съдебните учреждения са околийски съдилища, областни съдилища, апелативни съдилища и ВКС. От този момент околийските съдилища заемат мястото на мировите, като на практика последните се трансформират в предвиденото новото съдебно учреждение, чиито функции не търпят съществена промяна.

Околийски съд - Бяла (1944-1952)

Беленският околийски съд възниква след Освобождението през 1878 г. След станалите през 1944 г. промени и приемане на новата конституция той става орган на Народната власт. Законът за устройство на съдилищата от 1948 година не променя структурно и функционално мястото на околийските съдилища в съдебната система.

Народен съд - Бяла (1953-1971)

По силата на следващия съдоустройствен закон - Закона за устройство на съдилищата от 1952 година, са създадени народни съдилища, които заменят околийските и отново изпълняват ролята на основен първоинстанционен съд, респективно такъв функционира и в гр. Бяла.  Като такъв през 1952 г. е преименуван в Народен съд. Съдебните му актове са подсъдни на Окръжен съд - Русе и подлежат на преглед по реда на надзора пред Върховния съд на Народна република България.

Районен съд - Бяла (1972- до днес)

След приемането на конституцията от 1971 г. настъпват промени и през 1972 г. (в чл. 126 от която е предвидено, че в Народна република България има Върховен съд, окръжни съдилища, районни съдилища и военни съдилища. Впоследствие е приет Законът за устройство на съдилищата от 1976 година (отм., ДВ бр. 59 от 22.07.1994 г.), който регламентира, че съдебната система се състои от Върховния съд, окръжните, районните и военните съдилища, като в чл. 16 е посочено, че районният съд е основен първоинстанционен съд. В действащия към момента Закон за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.) също изрично е посочено, че районният съд е основен първоинстанционен съд.) Беленския съд е преименуван в Районен съд. Той обслужва 32 населени места в бившата Беленска околия. Когато през 1949 г. е закрит Двемогилския околийски съд, 7 от селата са прехвърлени към съда в гр. Бяла. Впоследствие от Свищовски район са прехвърлени още 6 населени места.

И така историята преминава през тези близо 90 години от съдебните актове на околийските съдии, написани изцяло на ръка, през пишещите машини, до положението днес, а именно дигитализирани актове и протоколи с възможност за електронен достъп до дела.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация