C C C C A+ A A- X

Съобщение

29 септември 2023

 
СЪОБЩЕНИЕ ЕЛЕКТРОННИ ИЗЯВЛЕНИЯ
  1. Електронни изявления могат да бъдат подавани чрез електронната поща на Районен съд – Бяла rsbyala@rs-byala.org, чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ https://edelivery.egov.bg/ и чрез ЕПЕП, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/.
  2. Да не се регистрират изявления в електронна форма, които са постъпили  на ДРУГИ АДРЕСИ, извън изрично упоменатите по-горе.
  3. Да не се регистрират изявления в електронна форма, които са постъпили на адресите, изрично упоменати по-горе във формати, извън посочените в чл.30 и чл.31 от Наредба № 6 за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма.
  4. Всички постъпили електронни изявления да се разпечатват САМО В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР и да не се изготвят служебно преписи от тях, преди да е заплатена дължимата държавната такса.
  5. След извършване на проверка за валидността на КЕП, с който са подписани постъпилите изявления в електронна форма чрез сверяване датата на  валидност на електронния подпис и идентичност при имената на подателя и издателя, служителите да  отразяват резултата от проверката:

     - в случай на констатирано съответствие във валидността при горепосочените и коректността при посочените  идентификационни данни на електронното подписване, служителя удостоверява резултата от проверката като прилага разпечатка с данните  с подпис и текст „Валиден КЕП“;

    - в случай на констатирано несъответствие във валидността на КЕП или неговата липса, служителя го отразява и се подписва;

 

Настоящата Заповед отменя Заповед № 248/12.12.2022 г. на Административния ръководител на Районен съд – Бяла.

Заповедта да се връчи на магистратите и съдебните служители за сведение и изпълнение.

 

.

Заповед №42 от 01.02.2022г. на Административни
я ръководител на Районен съд - Бяла
Заповед относно създадена епидемиологична обстановка в страната
Съобщение относно разпоредбата на чл.50, ал.5 от ГПК и чл.52, ял.2 от ГПК
 
Правила и мерки ВСС 07.06.2021
Правила и мерки за работа на Районен съд Бяла 07.06.2021
 
Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. е публикуван на посочения линк.

 

Заповед №295 на Административния Ръководител на РС Бяла

Заповед №147 на Административния Ръководител на РС Бяла

Заповед №155 от 28.05.2020г. на Административния ръководител на Районен съд - Бяла

Ръководството на Районен съд – Бяла уведомява гражданите, че предвид мерките, които се предприемат за предотвратяване разпространението на коронавирус инфекция  COVID – 19 на територията на Република България - отменя планирания за 15.05.2020 г. „Ден на отворените врати“ за неопределено време

Важно!!!

 

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация